PRAVIDLA A FAQ

Naší prioritou zůstává bezpečný zážitek pro vás i vaše okolí. Proto vás důrazně žádáme o dodržování pokynů obsluhy, dodržování hygienických pravidel, užívání ochranných pomůcek a dezinfekce, udržování odstupu a zatažení okénkek v autě. A na kabrioletu mějte, prosím, zataženou střechu.

1.

Dostavte se prosím na projekci 45 - 30 minut před jejím začátkem (při příjezdu méně než 15 minut před začátkem negarantujeme, že stihnete začátek). Diváci, kteří přijedou po začátku projekce nemusí být na projekci vpuštění.

3.

Po celou dobu návštěvy autokina dbejte pokynů naší obsluhy.

5.

Během projekce nevystupujte z vozu pokud to nebude nezbytně nutné.

7.

Mějte zavřená okénka u vozu pokud to bude možné.

9.

V případě, že neuposlechnete pokyny obsluhy nebo porušíte hygienická pravidla můžete být pořadatelem z autokina bez prodlení a bez náhrady vstupného vykázání.

2.

Abyste nebloudili, dejte si pro jistotu adresu do navigace: 

 

Divoká Šárka 790, Praha 6 

4.

Před příjezdem a při odjezdu si prosím nasaďte roušku. Chráníte tím  sebe, ostatní diváky i personál kina.

6.

V případě nutnosti návštěvy WC, prosím dodržujte všechna hygienická pravidla (nasazená rouška, rozestup 2m, dezinfekce rukou, omezení styku s povrchy)

8.

Stažené střechy u kabrioletů a otevřená střešní okna nejsou povoleny.

10.

Autokino je určeno výhradně osobním vozidlům. Pořadatel si vyhrazuje právo automobil vyšší než 165cm zaparkovat v zadní řadě prostoru autokina a po vyčerpání této kapacity nevpustit.

©2020 by Drive-in kino Praha